Prijavni formular

Popunjavanjem Prijavnog formulara koji se nalazi u nastavku prijavljujete se na interaktivna online platformu CSR Indeksa na kojoj se nalaze upitnici različitih istraživanja sa tematikom CSR-a. Podaci koje unesete nalaziće se u Vašem korisničkom profilu. Podaci koje ovom prilikom unesete će se koristi za statistička izračunavanja i neće biti komunicirana u pojedinačnim iznosima javno.